Realizované akce

Mezi dřevěnými věžemi profesora Rajniše

Ve středu 14. 2. 2018 uspořádala Společnost přátel Železných hor další ze svých podvečerních poznávacích výprav v teple přednáškového sálu v Multifunkčním centru. Téměř 40 posluchačů naslouchalo poutavému vyprávění světoběžníka a známého architekta pana Martina Rajniše, mimo jiné i autora rozhledny na Báře u Chrudimi a Poštovny na Sněžce. Shlédli jsme velké množství realizovaných i plánovaných staveb nejen v České republice, ale i daleko za jejími hranicemi. Během večera došlo i na legendárního Járu Cimrmana. Práce pana profesora Rajniše je nám blízká také i proto, že se ve svých plánech a dílech inspiruje přírodními materiály i strukturou živočichů a rostlin. 

   
    
První přednáška roku 2018

První přednášky roku 2018 se zúčastnilo 60 zájemců, což je velmi vysoký a potěšující počet, jenž svědčí o stále rostoucím zájmu našich spoluobčanů  nejen o naše odborně vedené podvečery, ale i o naši spolkovou činnost v oblasti ochrany přírody a krajiny obecně.

      

    

Prosincový podvečer s Arnoštem z Pardubic

Poslední přednáška roku 2017 se nesla v duchu dávné historie. Pan PhDr. Šebek nám velmi emotivně vyprávěl o životě a díle biskupa Arnošta z Pardubic i době vlády císaře Karla IV. Po příjemné hodince s historií jsme zašli jako každý rok chvilku posedět, pojíst, popít a obdarovat se drobnými dárečky, např. v podobě dvou nových tištěných publikací, jejichž autorem je náš člen RNDr. František Bárta.
      

Listopadová přednáška o archeologii Železných hor

V listopadu jsme se sešli na velmi zajímavé besedě s PhDr. J. Musilem z Regionálního muzea v Chrudimi. Své vyprávění doprovázel poučnými obrázky z nálezových lokalit v Železných horách, o kterých jsme většina zúčastněných  ani netušili.

           

Listopadová procházka heřmanoměsteckými lesy

V neděli 12.11. se sešlo téměř 40 zájemců (i s dětmi) v lese nad Konopáčem, aby společně s revírníkem lesů HM Ing. J. Jedličkou procházeli lesy v blízkém okolí Heřmanova Městce. Bylo to velmi příjemné více než 3 hodinové poznávání a poučení o hospodaření v lesích, patřících městu Heřmanův Městec.
        

První říjnová podzimní přednáška

V polovině října započaly další odborné přednášky a tou první bylo vyprávění Ing. V. Veselovské, která s námi absolvovala podzimní procházku zámeckým parkem. Přišla nám přiblížit kulturní přírodu kolem hřebčína v Kladrubech nad Labem, který je nyní žadatelem o  zapsání na Seznam světového dědictví UNESCO.

         

Procházka podzimním arboretem 2017

V září naše Společnost organizovala podzimní procházku zámeckým arboretem. Tato akce byla součástí dotační podpory města Heřmanův Městec. I přes vlhké a chladné počasí se nás sešlo hodně a povídání RNDr. F. Bárty doplňovala  Ing. V.Veselovská  svým povídáním o krajinářské architektuře a starými obrázky původního vzhledu zámeckého parku.

      

Tradiční podzimní výlet 2017

     

    

Nikdy nezapomeneme

 V květnu 2017 nás bohužel navždy opustil náš dlouholetý člen, zakladatel Skanzenu na Veselém kopci, autor mnoha knih s tematikou z Železných hor pan Luděk Štěpán. Byl nám průvodcem na exkurzích, zapáleným lektorem na přednáškách a především velmi dobrý přítel a učitel nám všem ostatním. Budeme na něj stále vzpomínat s láskou a úctou. Čest jeho památce.


Žluva se jen ozvala

Akci Vítání ptačího zpěvu v Heřmanově Městci dne 1. května přálo počasí. Účastnici měli možnost od šesté hodiny ranní vidět nebo slyšet 31 druhů ptáků, kteří v okolí tohoto města žijí. Zároveň mohli vidět 8 druhů z bezprostřední blízkosti, což jim bylo zprostředkováno díky odchytu a kroužkování.  Celkem bylo označeno 32 ptáků. Zajímavostí byl odchyt lejska černohlavého nebo rehka zahradního.  Několik ptáků mělo na noze kroužky z minulosti, což svědčí o oblíbenosti lokality pro tyto jedince a jejich návratu ze zimovišť na svá místa. Ze zimoviště se vrátila i žluva hajní, která se opakovaně ozývala, avšak zůstala ukryta ve větvích stromů. Pro malé účastníky byly připraveny také kvízy a soutěže a místní skauti si připravili již tradiční lanové překážky přes tekoucí potok.  

      

Do parku za poznáním

V úterý 25. 4. 2017 pořádala Společnost přátel Železných hor vycházku za jarní přírodou do zámeckého parku v Heřmanově Městci. Odbornými průvodci byla botanička RNDr. Helena Faltysová z Pardubic a RNDr. František Bárta. Přes 40 zájemců se mohlo seznámit s jarní květenou v tomto významném parku. Seznámili se nejen s jednotlivými druhy, ale i s jejich významem pro člověka. Část představených druhů rostlin lze využít pro léčitelské účely nebo pro přípravu jarních salátů. Pouze malá část jarní květeny je pro člověka jedovatá.  Na procházce parkem v teplém předjaří se její účastníci seznámili i s několika zdejšími geologickými lokalitami a zoologickým významem. 

      

  

Ptačí neděle 23.4. na rybníku Hluboký

Účast našeho sdružení v zastoupení F. Bárty jako ornitologa v neděli 23.4. patří již k tradičním jarním akcím v Železných horách. Počasí moc nepřálo, bylo chladno, chvílemi i pršelo, ale i přesto na společnou akci mysliveckého sdružení, ČSOP Nasavrky a našeho spolku přišlo téměř 40 zájemců.

    

Úspěšné zahájení jara brigádou a lesní výpravou

O uplynulém víkendu čekala na členy Společnosti přátel Železných hor brigáda i slunný den na úbočí Železných hor. Členové sdružení se v roce 2014 aktivně zapojili do společného projektu Místních akčních skupin Železnohorský region, Hradecký venkov a Společná Cidlina. V rámci akce byl také vysazen sad starých odrůd ovoce u obce Lhůty. Sad majetkově patří městu Třemošnice, ale nepsaný patronát nad jeho údržbou převzala ZO ČSOP Nasavrky a Společnost přátel Železných hor. O uplynulém víkendu, v sobotu 1. 4. 2017 tak byla z plochy sadu odstraněna suchá stařina, opraveny zábrany proti okusu a byl proveden výchovný ořez. Po kontrole jednotlivých stromů a dokončení předsezonních prací si členové odpočinuli při drobném občerstvení a následně se přesunuli k zaniklé tvrzi Stoupec.  Průvodcem po tomto zapomenutém místě západního okraje okresu Chrudim se stal Vlastimil Hloupý. Ten zájemcům ukázal na okraji mladého lesa téměř kruhový příkop, v jehož středu byl kužel s náhorní rovinou. Stoupec se ukázal v plné kráse. Kousek od tvrze je malé prameniště, z něhož voda odtéká západním směrem. Je to neklamný znak, že území už spadá do povodí Doubravy. Níže po toku se pak účastníci lesní výpravy podívali na malý zatopený lom, na jehož břehu roste několik krásných obrovských jedlí.  Příští odbornou vycházku pořádá Společnost přátel Železných hor dne 26. dubna od 16,00 hod. do arboreta v heřmanoměsteckém parku.Text a foto František Bárta

    

    

Každoroční Výroční členská schůze

V březnu jsme se opět společně sešli na každoroční Výroční členské schůzi. Tentokrát jsme využili pohostinství příjemné restaurace U soudku v Přelouči. Před samotnou schůzí členové podnikli procházku městem s odborným průvodcem. Výroční členská schůze zhodnotila účetnictví minulého roku, zprávu o činnosti za rok 2016 i plány na rok 2017. Plánované jsou další přednášky, opět podzimní autobusový výlet, tisk nových odborných průvodců a také komentované procházky arboretem v Heřmanově Městci.

     

      

Březnové jarní rozloučení s podzimně-zimními přednáškami

V polovině března proběhla poslední z cyklu odborných přednášek, pořádaných Společností přátel Železných hor v Multifunkčním centru v Heřmanově Městci. RNDr. F. Bárta poutavě doprovázel historické snímky krajiny Železných hor a porovnával původní a současný vzhled přírody a života zdejšího kraje. Dnes již vzácné fotografie krajiny zesnulého geologa J. Vodičky byly konfrontovány současným, mnohdy značně pozměněným pohledem na nejbližší hory v okolí Heřmanova Městce. Mnozí z početných návštěvníků besedy vzpomínali na své mládí a porovnávali s dnešním stavem. Mladí návštěvníci naopak nevěřícně sledovali neúprosný tok času a lidské činnosti a hledali na obrázcích místa jim známá. Tato přednáška spojená s živou diskuzí ukončila další z již tradičních cyklů, organizovaných naším spolkem a tak se s Vámi již nyní těšíme na podzimní pokračování. 

     

Únorové vyprávění o heřmanoměsteckých lesích

Další z cyklu podzimně-zimních přednášek mezi nás přivedla hospodáře městských lesů p. Ing. J. Jedličku. Přišlo velké množství zájemců, hlavně rozlobených obyvatel, kterým vadí mýcení lesů v okolí Heřmanova Městce.Pan Jedlička však všem velmi srozumitelně objasnil nutnost pravidelného mýcení, ekonomické dopady prodeje vytěženého dřeva i účelnost dosadby vhodných dřevin zpět do lesa. Velmi fundovaně také odpovídal na laické dotazy ke spokojenosti přítomných.


       

Lednová přednáška o Včelařském centru a včelách

První přednáška v roce 2017 nám přinesla zajímavé vyprávění p. Lojdy z Nasavrk o včelách a o Včelařském centru, kde lze dálkově studovat předmět včelařství a stát se profesionálním včelařem. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí s touto voňavou a zároveň pichlavou tematikou.

    

Stavba povalových chodníků na konci roku 2016

V prosinci jsme stihli ještě jednu zajímavou a především velmi prospěšnou akci a to stavbu nových povalových chodníků na rybníku v NPR Bohdanečské rybníky a rybník Matka. Především mužští členové celý den pracovali v těžkých podmínkách (zima, mokro, bahno a těžké dřevo), ale na konci dne za nimi zůstalo 70 metrů zcela nových povalů, které budou sloužit k pozorování ptactva v chráněném území.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Posezení před vánocemi 2016

Jako každý rok po poslední prosincové přednášce se členové sešli k předvánočnímu podvečernímu posezení,aby bilancovali končící rok, zavzpomínali na uskutečněné akce, výlety a přednášky. Opět jsme poseděli v kavárně Kamarád v Heřmanově Městci, obdarovali se malými dárečky, popili svařené víno a ochutnali vynikající místní jablečný závin.

 


Prosinec 2016

V čase předvánočním jsme dobývali hvězdnatý jižní ráj. Hvězdář Horálek doprovázel emotivní vyprávění o svých cestách nádhernými fotografiemi hvězdné oblohy na jižní polokouli. Jeho putování bylo spojené s Novým Zélandem a Cookovými ostrovy, na kterých strávil téměř půl roku. V dnešní době , kdy je většina zeměkoule téměř zamořena tzv. světelným smogem, jsme si mohli prohlídnout aspoň zprostředkovaně některá souhvězdí a známé planety,jež zachytil p. Horálek svými přesnými fotografickými přístroji.

  

Listopad 2016


Listopadové setkání se konalo ve stylu romantických renesančních zahrad slunné Itálie. Paní Ing. Věra Veselovská nám vyprávěla zajímavosti doprovázené obrázky s malebnými kouty plnými voňavých levandulí, oliv a osvěžujících vodních fontán a bazénů.

  


Říjen 2016


Na říjnovou přednášku za vyprávěním pana Ivo Šimáka zavítalo přes 60 zájemců o historii rodu O.F. Kinského. Fotografie vybrané z rodinných alb a s poutavým komentářem vypravěče promítané v časovém harmonogramu let mezi světovými válkami připomněly jedno životní období rodiny žijící na heřmanoměsteckém zámku. K dispozici byly i knihy, které pan I. Šimák o rodu Kinských sepsal.


Září 2016

V úterý 13. 9. několik členů Společnosti spolu se členy ČSOP Nasavrky instalovalo u lesa nedaleko Sovolusk stůl a lavice na vyhlídkovém bodu naučné geologické cyklostezky MAGEO. Dále jsme obnovili nátěry na všech informačních tabulích a upravili terén v jejich okolí. Tyto aktivity mohly proběhnout za významného finančního přispění grantu Pardubického kraje. Zapsala Hana Böhmová

 
  

Září 2016

Společnost přátel Železných hor uskutečnila v sobotu 3. září 2016 svou tradiční podzimní výpravu za krásami české krajiny. Opět v hojném počtu absolvovali účastníci akce dvě terénní procházky a to výšlap na Rybenské perničky spojený s náhledem na přírodní rezervaci Damašek u Pusté Rybné a po obědě procházku částí přírodního parku Údolí Krounky a Novohradky nedaleko Proseče. Cestou jsme navštívili i památný park gen. Svatoně a kap. Sošky v Pasekách a připomněli si význam partyzánského odboje v kraji kolem Toulovcových maštalí. Výlet jsme zakončili klasickou sladkou tečkou v malebné retro cukrárně v Chrasti. Velký obdiv ve velmi horkém dni patří především starším přátelům, kteří statečně a s elánem překonávali terénní nástrahy na žebřících a ocelových lanech Šilinkova dolu.

 

 

 

Červen 2016

ZEĎ KARLA IV.

Na konci června, v sobotu 25.6. několik členů navštívilo zajímavou přednášku o době císaře Karla IV.a jeho pobytu na hradě

Lichnici v místním hostinci v Podhradí. Po přednášce pak pod dohledem paní kastelánky I. Matykové opravovali zeď na 

hradě.Velmi teplý den jsme ukončili táboráčkem a opečenými buřtíky. Za SPŽH zapsala Hana Böhmová


      

      

  

Květen - červen 2016

KRAJINOU HEŘMANOMĚSTECKA

Na konci května a začátku června 2016 proběhla v Heřmanově Městci fotografická výstava o přírodě a známých i těch méně známých místech okolí města. Výstava byla instalována v Židovském dvojdomku a zájem o ní byl velký nejen v den vernisáže 26. 5., ale po celých 14 dní konání. V rámci jejího trvání byly zrealizovány i specifické prohlídky pro školy s odpovídajícím odborným výkladem členů SPŽH. Hlavně pro děti předškolní a školní byla tato prezentace zvířat, rostlin, geologických zajímavostí a krajinných lahůdek realizována a to za finanční podpory Pardubického kraje. Velký dík patří také všem členům sdružení, kteří výstavu připravili, hlídali a poskytli odborný výklad při exkurzích. Její uskutečnění tak potvrzuje poslání činnosti Společnosti přátel Železných hor, kterým je hlavně dokumentační, propagační a výchovná činnost v oblasti ochrany přírody a krajiny nejen v Železných horách.
Hana Böhmová, SPŽH
      
  

Květen 2016

Vítání ptačího zpěvu v Heřmanově Městci

V neděli 1. 5. 2016 proběhl u brodu Konopky mezi Konopáčem a Heřmanovým Městcem již 4. ročník Vítání ptačího zpěvu. Jak je již zvykem, akce začínala procházkou od autokempu v Konopáči s odposlechem ptáků a vyprávěním ornitologa RNDr. F. Bárty o způsobu jejich života, hnízdění a výskytu v našem okolí. Návštěvníci mohli zaslechnout již první kukačku a zahlédnout hnízdící poštolky v místní borovince.Při vydařeném počasí dorazilo na louku u potoka téměř 60 zájemců, z nichž přes polovinu byly děti. Bylo pozorováno a odposloucháno 28 druhů ptáků, mezi kterými kromě známých kosů, pěnic, střízlíků či brhlíků uvízlo v odchytové síti i několik letošních jedinců Ptáka roku, jímž je červenka obecná. Tento druh zde i hnízdí, jak bylo zjištěno odchytem. Pro děti bylo poutavé i objevení stromové dutiny s hnízdem špačka obecného. Členové Společnosti nabídli jako tradičně malé občerstvení i zábavné hry pro školní mládež. Příjemné dopoledne doplnily i aktivity partnerského zájmového sdružení, kterým je Junák, středisko Leknín z Heřmanova Městce. Vázání uzlů a překonávání potoka pomocí lan se tentokrát obešlo bez studeného vykoupání. Letošní „Vítání“, podpořené městem Heřmanův Městec i Pardubickým krajem proběhlo v milé a přátelské atmosféře, tak jako předchozí ročníky. Nezbývá než Vás pozvat opět za rok za našimi ptačími sousedy.
Hana Böhmová, SPŽH
   
 
    

Duben 2016

Ptačí neděle na rybníku Hluboký

Navzdory nepříznivému počasí si k rybníku Hluboký, kde se uskutečnila tradiční akce nazvaná Ptačí neděle dne 24. 4. mezi 8,00 a 12,00 hod., našlo cestu více než šedesát lidí. Návštěvníci mohli obdivovat lovecké trofeje i zbraně, zkusit si střelbu ze vzduchovky, nebo poznávat živočichy a rostliny. Pořadatelé také nalíčili sítě na ptáky, takže všichni účastníci si mohli lapené opeřence prohlédnout pěkně zblízka. Byl to například budníček menší, pěnice černohlavá nebo lejsek černohlavý, který se podle Františka Bárty teprve nedáno vrátil z teplých krajin. V sítích uvízl i letošní pták roku, a to červenka obecná. Ze zajímavých pozorovaných druhů to byly husy velké, poláci chocholačky či labuť. Husy velké se tu cítí bezpečně, vyhovuje jim biotop. Naopak ubylo lysek černých. I přes aprílové počasí se akce vydařila, zájemcům bylo nabídnuto občerstvení i propagační materiály vztahující se k ochraně životního prostředí, tématice ornitologie a regionálního turistického ruchu.

Hana Böhmová, SPŽH


  

 
 
 

Březen 2016

Březnová přednáška
Poslední jarní přednáška se odehrávala v tradicích oslav svátků jara-velikonoc, zvyků a obyčejů převážně z oblasti Železných hor a Vysočiny.Známá regionalistka a spisovatelka Kamila Skopová nás navštívila již podruhé. Před rokem nám vyprávěla o vánocích a vánočních zvycích a letos na jaře zase o svátcích velikonočních. Autorka mnoha regionálních knih a kuchařek přivezla samozřejmě nějaké výtisky i s sebou, aby potěšila své příznivce. Naše sdružení se již nyní chystá na další přednášky, které začnou na podzim.

Hana Böhmová, SPŽH


      

     


Výroční členská schůze
Každý rok na jaře se schází členové Společnosti na své Výroční členské schůzi. Letos jsme se sešli v příjemném prostředí minipivovaru a palírny našeho člena pana J. Kutílka v malebných Žlebských Chvalovicích. Náš hostitel připravil bohaté občerstvení i své regionální pivo Železnohorský ležák, který si mnozí z nás odvezli s sebou domů jako chutný suvenýr. Výroční členská schůze probrala účetnictví minulého období, členové si poslechli zprávu o činnosti za rok 2015 i plány na rok 2016. Důležitými body letošního roku bude stěhování kanceláře SPŽH a realizace jarní fotografické výstavy o krajině Heřmanoměstecka.

Hana Böhmová, SPŽH


      
    

Únor 2016

Ve středu 17. 2. jsme se opět sešli na jedné z dalších velmi zajímavých přednášek. Tentokrát za námi zavítal 

RNDr. Tomáš Pavlík se svými Mýty našich předků. Velmi poutavé vyprávění o Slovanech a Keltech,

 jejichž podobenství a legendy se promítaly do názvů rostlin a zvířat, doprovázely ukázky autentických předmětů, 

které si regionální odborník na duchovno a vášnivý sběratel přinesl s sebou. Příjemný podvečer strávilo 

v Multifunkčním centru více než 50 zájemců…

Hana Böhmová, SPŽH


   Leden 2016

První z přednášek v roce 2016 lákala své příznivce zajímavostmi o životě predátorů tmy a ticha. Kdyby jste nevěděli,o čem je řeč, tak o netopýrech. RNDr. Vladimír Lemberk své podvečerní vyprávění doplnil ohromným množstvím krásných fotografií nejen rozličných druhů netopýrů, ale i jeskyní, střech kostelů nebo podkroví rodinných domků. Zde všude mohou letouni přespávat či přezimovat. Někteří netopýři mají velké uši, některé chlupaté hlavičky,ale určitě všichni plno nebezpečně vyceněných zoubků a rádi se k sobě tulí v početně obrovských koloniích. Všechny druhy u nás jsou chránění zákonem. Na "létající myši" přišlo již klasických 30 zájemců a byl to zase příjemně strávený večer s přírodou...


         


Prosinec 2015
 
Společnost přátel Železných hor připravila na poslední letošní setkání zajímavé povídání o Tokajské oblasti, o kultuře popíjení vín a tradici starých rodinných vinařství. Kdo přišel, nelitoval, neboť vyprávění bylo doplněno ochutnávkou pravých tokajských vín. A ta opravdu nejsou jen ta velmi sladká, jak mají lidé občas mylné představy. V lednu 2016 se na vás budeme těšit pro změnu zase s klasickou přírodní tematikou a tou budou letouni v naší krajině.

      


Listopad 2015

Listopadové setkání
Ve středu 18. listopadu v podvečer jsme se opět sešli na zajímavé přednášce o sopkách
a vulkanické činnosti. Ing. Jiří Šura poutavě popisoval vznik sopek, druhy a pohyb lávy
a magmatu na různých místech naší Země.Pro laika srozumitelnou formou přiblížil ohnivý živel nebezpečí plynných či popílkových výbuchů a na mnoha fotografiích,většinou z vlastních výprav, zájemcům ukázal zajímavé lokality, kam se můžete za sopkami, vulkány a jejich krátery podívat.
       
 
     

  


Říjen 2015

přidáno: 8. 10. 2015 3:33, autor: Martina Novotná   [ Aktualizováno 11. 12. 2015 14:00 uživatelem Hana Böhmová ]


První říjnová přednáška
Na prvním říjnovém podvečerním setkání 21.10.jsme se seznámili s kouzly paní Přírody v krajině 

a snahami lidí přivést její krásu do našich parků a soukromých zahrad. Okrasné dřeviny odborně nabízené paní Ing. Janou Stehlíkovou jistě navodily touhu posluchačů mít některé z nich na svých zahrádkách. Krásně nafocené keře a stromy evokovaly v podzimním čase i k procházkám barvami zářící přírodou. 

V příjemném podvečeru se opět sešlo více než 30 zájemců o tematiku "kousku přírody u nás doma".


https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/rijen2015/PA210066.JPG https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/rijen2015/PA210068.JPG https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/rijen2015/PA210072.JPG

   

Setkání zástupců Základní školy v v Heřmanově Městci a SPŽH
V novém školním roce se sešli zástupci Základní školy v Heřmanově Městci a Společnosti přátel Železných hor se záměrem dohodnout možnosti vzájemné spolupráce. Ředitel školy Mgr. S. Mráz, Mgr. J. Šindelářová – učitelka přírodopisu a předsedkyně SPŽH Ing. Hana Böhmová při pracovní schůzce probírali nabídku učebních didaktických pomůcek (pracovních listů, křížovek), které souvisí s arboretem v zámeckém parku. První nástin textů pro druhý stupeň základní školy byl s botanickým zaměřením, další texty mohou oslovit žáky z prvního stupně a následně pak vzniknou texty ze zoologie. Pobyt žáků v krásném prostředí zámeckého parku spojený s praktickým doplněním teoretických znalostí posílí jejich kladný vztah k přírodě i městu. Obě strany se dohodly na dlouhodobější spolupráci formou odborných výkladů o přírodě Železných hor odborníky Společnosti, přizpůsobených věku a znalostem školáků. 
Hana Böhmová, SPŽH

https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/rijen2015/skola.JPG https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/rijen2015/skola_1.JPG


Výstava o činnosti SPŽH
V sobotu 3. 10. měli návštěvníci městských oslav konaných při příležitosti 690 let od první písemné zmínky o městě příležitost navštívit po celý den malou výstavu o činnosti Společnosti přátel Železných hor. V malé přednáškové místnosti Multifunkčního centra v Heřmanově Městci byly k vidění fotografie z akcí, které členové absolvovali v posledních letech. Shlédnout tuto expozici přišlo 250 návštěvníků, kteří si odnesli množství propagačních materiálů, jenž Společnost dosud vydala. Děti si mohly vyplnit tajenky a pracovní listy s přírodní tematikou, za které získaly i dáreček. Za zdařilou organizaci, především krásnou květinovou výzdobu, vybavení tiskovinami a odborný dohled děkuji pí H. Buřvalové, manželům Virtovým a pí J. Horové.
Hana Böhmová, SPŽH

https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/rijen2015/prednaska_1.JPG https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/rijen2015/prednaska_3.JPG https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/rijen2015/prednaska_2.JPG

Září 2015

přidáno: 22. 9. 2015 8:07, autor: Martina Novotná   [ Aktualizováno 11. 12. 2015 14:01 uživatelem Hana Böhmová ]

Z rašelinišť za Karlem Havlíčkem Borovským
První zářijový víkend přinesl chladnější počasí, jako stvořené pro podzimní výlet do přírody. Společnost přátel Železných hor pořádala svou každoroční autobusovou exkurzi, tentokráte až do Žďárských vrchů. Téměř 40 výletníků prošlo celou trasu Dářských rašelinišť až na hráz Velkého Dářka. Po obědě v soukromém penzionu ve Žďáru nad Sázavou jsme přejeli do Havlíčkovy Borové, kde jsme si prohlédli roztomilý vesnický kostelík sv. Víta a poté expozici v rodném domě K. H. Borovského s bravurním výkladem mladého knihovníka. Následně výprava přejela do blízké Chotěboře, aby navštívila malou geoexpozici u gymnázia. Studenti za pomoci managementu Národního geoparku Železné hory na zdejší zahradě vybudovali malou ukázku hornin z geologického vývoje Žďárských vrchů a bylinkovou zahrádku s bylinami místních luk a hájů. Po sladké tečce v chotěbořských cukrárnách výletníci dojeli v pohodě zpět do Heřmanova Městce. Tak zase za rok na dalším zajímavém výletě na viděnou… 
Hana Böhmová, SPŽH


https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/_draft_post/P9051776.JPG 
https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/_draft_post/P9051815.JPG 
https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/_draft_post/P9051833.JPG


Červenec 2015

přidáno: 22. 9. 2015 7:21, autor: Martina Novotná   [ Aktualizováno 11. 12. 2015 14:00 uživatelem Hana Böhmová ]

Stěžejní akce letošní turistické sezóny - otevření nové cyklostezky Železnými horami
První den letošních školních prázdnin byl zahájen provoz nové naučné geologické cyklostezky pojmenované MAGEO (malý geologický okruh). Na její realizaci se hlavní měrou podílela Společnost přátel Železných hor spolu s partnery ČSOP Nasavrky a managementem Národního geoparku Železné hory. Projekt ochotně podpořili i starostové obcí ležících na trase stezky.

Cyklostezka měří 29 km, vede z Přelouče do Chvaletic a propojuje 13 nejzajímavějších geolokalit severozápadu Železných hor. Návštěvníka seznamuje s obdobím starohor, prvohor a druhohor, ale zároveň nabízí i informace o geomorfologii, vodním systému či historickém vývoji sídel v této oblasti.

Turista si může prostudovat 9 zcela nových a 4 stávající informační tabule, které jsou provedeny v grafickém designu podobném jako na cyklostezce MAGMA nebo na tabulích z projektu Železné hory Geologicky významná oblast. K orientaci na trase pomáhá i tištěný informační průvodce, který návštěvník dostane na všech důležitých informačních centrech v Národním geoparku.

Společnost přátel Železných hor vytvořila v rámci projektu podpořeného MŽP ČR další zajímavý turistický produkt, který, jak její členové předpokládají, bude významným „turistickým lákadlem“ letošní letní sezony.

Za SPŽH zve k projížďce předsedkyně Hana Böhmováhttps://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/_draft_post/P6210171.JPG 
https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/_draft_post/P6270977.JPG

Květen 2015

přidáno: 22. 9. 2015 6:53, autor: Martina Novotná   [ Aktualizováno 11. 12. 2015 14:00 uživatelem Hana Böhmová ]

https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/kvetyvkvetnu/plakat_ptaci.jpg
Vítání ptačího zpěvu v Heřmanově Městci 1. května 

Letošní 3. ročník setkání se zpěvným ptactvem přímo v jeho přírodním prostředí a to krajině mezi Konopáčem a Heřmanovým Městcem s meandrujícím potokem Konopkou nedoprovázelo příliš pěkné počasí. Pod zamračenou oblohou čekali členové SPŽH, ale i spřáteleného skautského střediska Leknín první zájemce o ornitologii již opravdu v brzkých ranních hodinách. Hlavní postavou dne byl známý ornitolog RNDr. F. Bárta, který si svou skupinku nadšenců přivedl od Autokempu v Konopáči v 6 hodin ráno. V roce 2014 se podařil pěkný úlovek strakapouda, pěnic, drozdů a jiných pěvců, předvedený téměř stovce lidí. Proto i letos se očekávalo s napětím, co se chytí do nastražených sítí. Ve chvílích mezi jednotlivými odchyty mohli rodiče předat své děti chlapcům od skautů, kteří je seznamovali s různými sportovními disciplínami. A zde nastalo i několik humorných chvilek, kdy děti přelézající lano natažené přes Konopku, spadly a skončily v mělkém potoce. Všichni však setkání s vodou přežily a odnesly to jen mokré boty a ponožky.
Zlatým hřebem odchytu roku 2015 byl vzácný ledňáček říční, letící drahokam, který jen občas přelétne nad potoky a nebylo jasné, zda v této oblasti hnízdí. Letošního setkání se nezúčastnili mladí hasiči jako v minulých dvou letech, ale přesto přišlo 64 lidí užít si volného dopoledne Svátku práce. A jakoby počasí čekalo přesně na avizovaný konec akce, v deset hodin začalo pršet a tak naše jarní setkání rychle skončilo.
Tak zase na nějaké další akci Společnosti přátel Železných hor na viděnou. Hana Böhmová, SPŽH

https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/kvetyvkvetnu/11140141_839723012769309_974661952553243096_n.jpg https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/kvetyvkvetnu/11181563_839723262769284_6261395146939030455_n.jpg https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/kvetyvkvetnu/11205001_839723096102634_2168663643987678051_n.jpg https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/kvetyvkvetnu/11218969_839723142769296_5514677097628593386_n.jpg 
https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/kvetyvkvetnu/11203095_839723246102619_143046177598214746_n.jpgKvěty v květnu
Příroda v okolí města počátkem května ukazuje zázraky téměř každý den. Stačí první teplé deště a zelenají se trávníky. Hned nato začnou kvést stromy, a to nejen ty ovocné. Hroznové květy bílé barvy s vůní mandlí, to je střemcha. Roste na okrajích vlhkých lesů například u silnice od města ke Klešicím. Nejzajímavější, chráněná rostlina, však rozkvétá mimo naše zraky. V lesních porostech Klešické bažantnice, v blízkosti míst, kde v loňském roce byly vykáceny mýtní porosty rozkvétá áron plamatý. Aron plamatý, latinským názvem Arum maculatum, je zařazen mezi ohrožené druhy naší květeny. Hana Böhmová, SPŽH
 

https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/_draft_post/P5010148.JPG

Duben 2015

přidáno: 22. 9. 2015 6:40, autor: Martina Novotná   [ Aktualizováno 11. 12. 2015 14:01 uživatelem Hana Böhmová ]

"Ptačí neděle"
Společnost přátel Železných hor spoluorganizovala spolu s ČSOP Nasavrky a MO mysliveckého sdružení Podlíšťany-Vížky v neděli 19. 4. 2015 již tradiční „Ptačí neděli“ u rybníka Hluboký. Nedaleko Nasavrk u obce Libáň probíhaly již od časného rána aktivity, které organizátoři praktikují klasicky již mnoho let. František Bárta ze SPŽH jako uznávaný ornitolog prováděl odchyt zpěvného ptactva, jeho kroužkování s krátkým slovním doprovodem o způsobu života nejen pěvců, ale i vodního ptactva, pozorovaného s použitím stativového dalekohledu na hladině místního rybníka. Letošním velkým úspěchem byl odchyt sojky obecné, kterou mnohé děti znaly dosud jen z večerníčkových pohádek. Pohled na živého ptáka zblízka byl pro zúčastněné opravdu silným zážitkem. Členové ČSOP Nasavrky dětem nabídli soutěž v poznávání bylin i dřevin rostoucích v okolí, kde po sběru razítek na soutěžních lístcích čekaly na vítěze drobné upomínkové předměty s biologickou tematikou. Myslivci jako každý rok připravili sbírku loveckých trofejí a vyprávění o lovu i celoroční činnosti mysliveckého sdružení. Jeho mladí členové poskytli malým zájemcům odborný dohled při střelbě ze vzduchovek na papírové terče. Dopoledne bylo zakončeno hromadným opékáním vuřtů nad ohněm u myslivecké chaty. Více než 70 návštěvníkům letošního setkání nakonec přálo i počasí, kdy ranní jinovatku na rybničním rákosí v poledne prohřálo i veselé jarní dubnové sluníčko.
Hana Böhmová, SPŽH  
https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/sazenihabrua/P4190192.JPG 
https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/sazenihabrua/P4190201.JPG 
https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/sazenihabrua/P4190230.JPG


Sázení habrů
Společnost přátel Železných hor a Rodičovské centrum Radovánek podnikly v sobotu 11. dubna 2015 společnou akci pod hradem Lichnice. Sázení předcházela návštěva ukázky práce sokolníků záchranné stanice ve Žlebech na nádvoří hradu. Ačkoliv cvičení dravci létali ještě pod slunečnou oblohou, vlastní sázení bylo již doprovázeno větrem, blesky a nakonec i prudkým deštěm jarní dubnové bouřky. Navzdory tomu parta 20 lidí i s malými dětmi zasadila 3 vzrostlé stromy habru obecného uprostřed polí pod obcí Podhradí s krásným pozadím dominanty hradu Lichnice. Stromy byly vysazeny v rámci oslav Dnů Země, každý byl ozdoben památeční keramickou plackou s datem vysazení. I když prudký liják rozehnal účastníky akce a nedošlo na plánované opékání buřtíků, přesto členové obou heřmanoměsteckých spolků byli s výsledky práce spokojení a plánují do budoucna další společné aktivity. Hana Böhmová, SPŽHhttps://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/sazenihabrua/habry2.JPG 
https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/sazenihabrua/habry1.JPG

Březen 2015

přidáno: 22. 9. 2015 2:02, autor: Martina Novotná   [ aktualizováno 14. 12. 2015 0:14 ]

O krásách choltických
Ve středu 18.3 2015 se uskutečnila odborná přednáška v Multifunkčním centru v Heřmanově Městci. Kastelán zámku v Cholticích pan Lukáš Rychtecký

vyprávěl o změnách, které provází nejen zámek samotný, ale i přilehlý rozsáhlý park. V něm byl v roce 2014 realizován projekt
Revitalizace biotopů v Přírodní rezervaci a Evropsky významné lokalitě Choltická obora. Povídalo se o zajímavých kulturních akcích a společenských aktivitách, které na zámku a v jeho blízkém okolí proběhly nebo jsou do budoucna plánované. 
Hana Böhmová, SPŽHhttps://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/zaznambeznadpisu-1/Choltice%20%282%29.JPG?attredirects=0 
https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/zaznambeznadpisu-1/Choltice%20%281%29.JPG?attredirects=0


Výroční členská schůze

Výroční členská schůze Společnosti přátel Železných hor se konala v sobotu dne 14. března 2015 od 15,00 hod.
v restaurantu „U Slunce“ v Heřmanově Městci


Měla tento program:
  • Zpráva o činnosti za rok 2014 
  • Zpráva o hospodaření v roce 2014 spolu se zprávou revizní komise 
  • Změny v členské základně 
  • Diskuse k návrhu a odsouhlasení nových stanov (sdružení se změnilo legislativně na zapsaný spolek) 
  • Návrh činnosti na rok 2015 (náměty na výlety, přednášky, brigády, diskuse k vizi dlouhodobé činnosti SPŽH a k novým webovým stránkám SPŽH)

 

https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/zaznambeznadpisu-1/sch%20(1).JPG 
https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/zaznambeznadpisu-1/sch%20(3).JPG 
https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/zaznambeznadpisu-1/sch%20(4).JPG 
https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/zaznambeznadpisu-1/sch.JPG

Únor 2015

přidáno: 22. 9. 2015 1:50, autor: Martina Novotná   [ Aktualizováno 11. 12. 2015 14:00 uživatelem Hana Böhmová ]

Inspirace k žití v souladu s přírodou
Ve středu 18. 2. 2015 proběhla další z odborných přednášek naší Společnosti. Přednášející pan Vlastimil Marek z firmy Ventura - Venkov z Jedousova vyprávěl posluchačům o významu bakterií a enzymů pro komposty, jezírka, odpadové systémy nebo jímky a septiky pro domácnosti, zahrady, ale i města a obce. Své povídání doprovázel praktickými ukázkami již realizovaných úspěšných projektů. Nakonec pozval především rodiny s dětmi na Stezku rytíře Sekolíka, která prochází nově vysázeným ovocným sadem na kraji Jedousova. Zde se děti seznámí s kompostováním, potřebou třídit odpad a přírodními biologickými procesy. Přednáška byla poutavá, zajímavá a opět zakončená bohatou diskuzí nad dotazy přítomných návštěvníků.
Hana Böhmová, SPŽH
 
https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/inspiracekzitivsouladusprirodou/Jedousov%20(1).JPG https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/inspiracekzitivsouladusprirodou/Jedousov%20(2).JPG
Další fotografie jsou k dispozici u výboru SPŽH - na vyžádání zašleme.


Leden 2015

přidáno: 22. 9. 2015 0:59, autor: Martina Novotná   [ Aktualizováno 11. 12. 2015 14:01 uživatelem Hana Böhmová ]

Pavouků se nemusíte bát
Ve středu 14. ledna proběhla první odborná přednáška naší Společnosti v roce 2015. Ač téma bylo trochu hrůzu nahánějící, přišlo 35 zájemců především z řad místních obyvatel. Mgr. Jan Dolanský z Východočeského muzea v Pardubicích přijel vyprávět o pavoucích a podobných klepítkatcích. Kdo netrpí arachnofobií, strávil velmi poučný a příjemný večer s mnoha barevnými fotografiemi a zasvěceným povídáním. Po oficiálním ukončení zpovídali přítomní pana lektora ještě další půl hodinu otázkami na téma: „Jaký že to pavouk leze u nás doma ve spíži?“ Společnost přátel Železných hor Vás tímto zve také na další – únorové setkání s tematikou bakterií a enzymů v běžném životě. 
Další fotografie z akce si prohlédněte ve fotogalerii.
Hana Böhmová, SPŽH

1-8 of 8