Říjen 2015

přidáno: 8. 10. 2015 3:33, autor: Martina Novotná   [ Aktualizováno 11. 12. 2015 14:00 uživatelem Hana Böhmová ]

První říjnová přednáška
Na prvním říjnovém podvečerním setkání 21.10.jsme se seznámili s kouzly paní Přírody v krajině 

a snahami lidí přivést její krásu do našich parků a soukromých zahrad. Okrasné dřeviny odborně nabízené paní Ing. Janou Stehlíkovou jistě navodily touhu posluchačů mít některé z nich na svých zahrádkách. Krásně nafocené keře a stromy evokovaly v podzimním čase i k procházkám barvami zářící přírodou. 

V příjemném podvečeru se opět sešlo více než 30 zájemců o tematiku "kousku přírody u nás doma".


https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/rijen2015/PA210066.JPG https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/rijen2015/PA210068.JPG https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/rijen2015/PA210072.JPG

   

Setkání zástupců Základní školy v v Heřmanově Městci a SPŽH
V novém školním roce se sešli zástupci Základní školy v Heřmanově Městci a Společnosti přátel Železných hor se záměrem dohodnout možnosti vzájemné spolupráce. Ředitel školy Mgr. S. Mráz, Mgr. J. Šindelářová – učitelka přírodopisu a předsedkyně SPŽH Ing. Hana Böhmová při pracovní schůzce probírali nabídku učebních didaktických pomůcek (pracovních listů, křížovek), které souvisí s arboretem v zámeckém parku. První nástin textů pro druhý stupeň základní školy byl s botanickým zaměřením, další texty mohou oslovit žáky z prvního stupně a následně pak vzniknou texty ze zoologie. Pobyt žáků v krásném prostředí zámeckého parku spojený s praktickým doplněním teoretických znalostí posílí jejich kladný vztah k přírodě i městu. Obě strany se dohodly na dlouhodobější spolupráci formou odborných výkladů o přírodě Železných hor odborníky Společnosti, přizpůsobených věku a znalostem školáků. 
Hana Böhmová, SPŽH

https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/rijen2015/skola.JPG https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/rijen2015/skola_1.JPG


Výstava o činnosti SPŽH
V sobotu 3. 10. měli návštěvníci městských oslav konaných při příležitosti 690 let od první písemné zmínky o městě příležitost navštívit po celý den malou výstavu o činnosti Společnosti přátel Železných hor. V malé přednáškové místnosti Multifunkčního centra v Heřmanově Městci byly k vidění fotografie z akcí, které členové absolvovali v posledních letech. Shlédnout tuto expozici přišlo 250 návštěvníků, kteří si odnesli množství propagačních materiálů, jenž Společnost dosud vydala. Děti si mohly vyplnit tajenky a pracovní listy s přírodní tematikou, za které získaly i dáreček. Za zdařilou organizaci, především krásnou květinovou výzdobu, vybavení tiskovinami a odborný dohled děkuji pí H. Buřvalové, manželům Virtovým a pí J. Horové.
Hana Böhmová, SPŽH

https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/rijen2015/prednaska_1.JPG https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/rijen2015/prednaska_3.JPG https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/rijen2015/prednaska_2.JPG