Březen 2015

přidáno: 22. 9. 2015 2:02, autor: Martina Novotná   [ aktualizováno 14. 12. 2015 0:14 ]
O krásách choltických
Ve středu 18.3 2015 se uskutečnila odborná přednáška v Multifunkčním centru v Heřmanově Městci. Kastelán zámku v Cholticích pan Lukáš Rychtecký

vyprávěl o změnách, které provází nejen zámek samotný, ale i přilehlý rozsáhlý park. V něm byl v roce 2014 realizován projekt
Revitalizace biotopů v Přírodní rezervaci a Evropsky významné lokalitě Choltická obora. Povídalo se o zajímavých kulturních akcích a společenských aktivitách, které na zámku a v jeho blízkém okolí proběhly nebo jsou do budoucna plánované. 
Hana Böhmová, SPŽHhttps://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/zaznambeznadpisu-1/Choltice%20%282%29.JPG?attredirects=0 
https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/zaznambeznadpisu-1/Choltice%20%281%29.JPG?attredirects=0


Výroční členská schůze

Výroční členská schůze Společnosti přátel Železných hor se konala v sobotu dne 14. března 2015 od 15,00 hod.
v restaurantu „U Slunce“ v Heřmanově Městci


Měla tento program:
  • Zpráva o činnosti za rok 2014 
  • Zpráva o hospodaření v roce 2014 spolu se zprávou revizní komise 
  • Změny v členské základně 
  • Diskuse k návrhu a odsouhlasení nových stanov (sdružení se změnilo legislativně na zapsaný spolek) 
  • Návrh činnosti na rok 2015 (náměty na výlety, přednášky, brigády, diskuse k vizi dlouhodobé činnosti SPŽH a k novým webovým stránkám SPŽH)

 

https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/zaznambeznadpisu-1/sch%20(1).JPG 
https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/zaznambeznadpisu-1/sch%20(3).JPG 
https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/zaznambeznadpisu-1/sch%20(4).JPG 
https://sites.google.com/site/pdtf299/akce-realizovan/zaznambeznadpisu-1/sch.JPG